Tenim en compte el tracte individualitzat
A l’escola tenim en compte el treball personalitzat de cada nen/a per afavorir el seu millor desenvolupament personal. Respectem el seu ritme maduratiu a través del treball sobre les diverses intel·ligències.

Horari

De dilluns a divendres: 9-13h i 15-17h

Metodologías
Imaginació i creativitat
Aprenem a través de tots els sentits, manipulant i experimentant amb tot tipus d’elements plàstics i creem obres originals amb l’il.lusió i la imaginació del nen.
Educació emocional
Treballem amb el nen perquè pugui reconèixer les seves pròpies emocions i alhora empatitzar amb les del seu grup classe.
Axioma / Intel·ligències múltiples
Treballem de forma manipulativa i experimental el llenguatge matemàtic per tal de trobar diferents vies per desenvolupar l’aprenentatge de les intel·ligències múltiples.
Lectura
Potenciem el gust per la lectura des de P3 amb racons de treball, biblioteca d’aula, conta contes, apadrinament lector entre els nostres alumnes de 6è de primària amb P5.
Espais i ambients

A Educació Infantil comencem el treball “d’Ambients”. Generarem al llarg del curs diversos espais amb elements sensorials de molts tipus, de manera que algunes tardes els alumnes podran experimentar amb materials, textures, llums i colors. Esperem que això els permetrà anar guanyant coneixement i experiències del món que ens envolta. És una línia de treball que suposa una innovació gran per a ACESCO.

Anglès

S’inicia l’aprenentatge de la llengua anglesa a partir de P3 seguint el mètode Artigal. Els nens i nenes aprenen l’anglès de forma vivencial i lúdica. A través de petites històries teatralitzades. Es crea un entorn propici per aprendre l’anglès i interioritzar-lo de forma natural. Activitat complementària: es realitza un Taller en Llengua anglesa, segons el mètode Artigal renovat. A través de la representació de contes, els alumnes van adquirint vivencialment una gran quantitat de nou vocabulari.

Treball col·laboratiu: Projectes interdisciplinaris
Fomentem el treball individual i en grup de les diverses àrees (llenguatge verbal i matemàtic, l’entorn) per fomentar l'autonomia, la responsabilitat i la relació solidària entre alumnes.
Treball col·laboratiu: Espais internivells
Els nens i nenes de P3-P4-P5 fan grups heterogenis per treballar la plàstica (cada any es treballa un pintor diferent).
Treball col·laboratiu: Racons
Espais de treball individual i en grup on es presenten diferents reptes als nens i nenes de diverses matèries (llenguatge matemàtic, lectoescripttura (consciència fonològica). Aules temàtiques: Psicomotricitat, robòtica (Bee Bot) i joc simbòlic a partir de P3.

Assistents de conversa en Llengua anglesa

Tots els nostres alumnes disposen de servei d’Assistent de conversa, que ha de fer que el nostre nivell de Llengua anglesa millori sense pausa fins a la fi dels estudis obligatoris. Sempre és organitzat amb personal nadiu d’aquella llengua.

Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres