Els nens i nenes treballen de manera cooperativa per desenvolupar habilitats i competències socials que els seran útils pel seu futur

El principal objectiu és que els alumnes adquireixin les habilitats i estratègies necessàries per ser competents davant qualsevol repte o situació real. També volem despertar el gust per aprendre de tots els nostres alumnes. Facilitar les eines per potenciar l’autonomia personal i donar valors perquè l’alumne empatitzi amb els seus companys i amb les seves persones més properes.

Horari

De dilluns a divendres: 9-13h i 15-17h

Metodologies
Club de lectura
Fomentem la lectura dels nens i nenens a través del apadrinament lector amb els nostres alumnes de secundària. Al mateix temps millorem les relacions entre els alumnes del centre. Creem el gust per la lectura a partir del “Club dels lectors”; els nens i nenes recomanen la lectura de llibres a classe, també es presenten novetats i portem la visita d’autors i il·lustradors.
Educació emocional
Treballem la gestió i regulació de les emocions, l’empatia, habilitats socials. El nostre objectiu és aconseguir uns nens feliços, responsables i solidaris.
Petits projectes
Es realitzen tres projectes al llarg del curs interdisciplinars on es vincula a tota l’escola fomentant el aprenentatge cooperatiu. L’objectiu és que el nen/a aprengui de forma experimental i manipulativa diferents temàtiques i afavoreix la relació interpersonal i l’aprenentatge competencial: Setmana de la Ciència, Projecte humanístic i projecte matemàtic. Projecte Espurna treballem amb escoles de la comarca dirigides per l’UAB.
Anglès
Aprenentatge actiu de la llengua anglesa, impulsem l’anglès amb la plataforma eTwinning des de 2n de primària fins a la secundària. Realitzant intercanvis culturals amb diverses escoles europees. Participem en l’English Day, on col.laborem amb escoles de la comarca i celebrem un dia d’activitats en anglès. Els nens i nenes es preparen al nostre centre per realitzar els exàmens Cambridge (starters, movers, KET, PET i FCE for schools). Optimitzem les matèries de música i plàstica amb la llengua anglesa, d’aquesta manera els nostres alumnes aprenen aquestes matèries i interioritzen la llengua anglesa.
Innovamat
És una metodologia on els nostres alumnes construeixen el seu propi itinerari per resoldre els reptes matemàtics d’una manera contextualitzada i experimental.
 Espais d'aprenentatge
L’alumne participa de l’activitat de Robòtica (bee bot- We Do 2.0) en grups reduïts.
Aprenentatge servei
El nostre centre col·labora amb el projecte Save the Children i cada anys realitzem la cursa solidària i la creació de punts de llibres per recaptar diners amb una finalitat solidària i fomentar l’esperit col.laboratiu.

Assistents de conversa en Llengua anglesa

Tots els nostres alumnes disposen de servei d’Assistent de conversa, que ha de fer que el nostre nivell de Llengua anglesa millori sense pausa fins a la fi dels estudis obligatoris. Sempre és organitzat amb personal nadiu d’aquella llengua.

Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres