Projecte Empremta

Nou Projecte Educatiu de Centre obert i integral. Obert perquè inclou tot d’aspectes que ens situen en la Pedagogia del segle XXI; Integral perquè persegueix l’objectiu fundacional d’una Educació Integral dels alumnes.

El projecte educatiu Empremta té com a objectiu la formació dels alumnes com a persones. És per això que la nostra tasca educativa es basa en l'educació integral de la persona des del nostre compromís amb la seva formació i en estreta col·laboració amb les famílies. Persones segures emocionalment, competents, amb goig per aprendre i compromeses. Amb aquest model, cada infant de la nostra escola inicia un interessant procés, ple d'il·lusió i esforç, que el protarà a descobrir les seves pròpies potencialitats i a conèixer els més importants valors que han de regir el seu comportament.

EMPREMTA, un bon projecte educatiu per als alumnes i per a tota la nostra comunitat. Conté cinc Empremtes:

Global

Empremta ens ha de permetre viure en el món d’avui, entendre la multiculturalitat i la diversitat que li són pròpies. És essencial dominar llengües estrangeres i fomentar els intercanvis i les estades en altres països, per tal d’ampliar els nostres horitzons vitals.

Competencial

L’aprenentatge ha de ser una via per a relacionar-se amb la vida i el món d’avui, en el qual l’alumne es desenvolupi i pugui resoldre aquelles dificultats i situacions en què es trobi.

Emocional

Perquè l’alumne/a d’avui està sotmès a mil estímuls que el pressionen, només un correcte desenvolupament emocional pot fer que s’enfronti a qualsevol situació amb garantia d’èxit.

Familiar

Perquè la implicació de les famílies a la vida escolar és percebuda com una riquesa que volem promocionar i pel manteniment de la qual cal vetllar.

Social

Perquè tota la comunitat escolar forma part d’un teixit social que no ens és indiferent, sinó que volem continuar relacionant-nos-hi des de la corresponsabilitat.

Cadascuna d'aquestes Empremtes es concreta en decisions pedagògiques i metodològiques que l'escola adopta per tal d'aconseguir els objectius que ens hem fixat.

Acció educativa

Treballem les intel·ligències múltiples

Les teories sobre la intel·ligència humana desenvolupades les darreres dècades ens diuen que tots/es els alumnes tenen capacitats diverses, algunes en major grau que d’altres. Volem, així doncs, localitzar quines són les de cada alumne/a d’ACESCO per ajudar a desenvolupar-les màximament.

En anglès i alemany

El nostre projecte inclou com una de les seves màximes potenciar la llengua anglesa, i l’alemany com a segona llengua estrangera, de manera primordial. Això inclou la certificació del nivell de llengua estrangera com a oferta positiva a les famílies d’aquells/es alumnes que puguin i que hagin assolit el nivell necessari. Etwinning, Erasmus+, exàmens de Cambridge... són i seran conceptes essencials del nostre dia a dia.

Emocionalment madurs/res

Ajudar a desenvolupar correctament les emocions dels alumnes serà una pràctica creixent molt necessària per a tota la comunitat ACESCO. Creiem que ajudarà a entendre’ns i a reduir conflictes, i que ens permetrà resoldre’ls millor, sigui quin sigui el curs on es produeixin. Diàleg, respecte, empatia, implicació i escolta activa són elements que fomentarem a l’escola i que aspirem a exportar a tota la comunitat que ens envolta.

Treballant cooperativament

Volem generar un projecte on el Treball cooperatiu sigui una bona pràctica molt freqüent. Que cada alumne/a s’acostumi a treballar en equip amb diferents persones, amb diferents rols, aportant la seva capacitat de treball i d’aprenentatge. Aquest és un de les principals reptes de futur per a l’escola.

Creatius

Que en tot allò que fem a l'escola hi pugui haver un element de creativitat és essencial per als alumnes d’ACESCO. Per què? Perquè la creativitat ens fa únics, i ens permet fugir del mecanicisme de l'aprenentatge rutinari. En qualsevol dels àmbits de coneixement podem fomentar la creativitat, més enllà de l’àmbit artístic (musical, plàstic o literari).

Persones que comuniquen

Persones que projecten amb facilitat allò que aprenen, que són capaces d’exposar en públic oralment i per escrit sense dificultat. Per a qualsevol alumne/a ACESCO serà fàcil crear un projecte audiovisual on els propis alumnes s’expressin de maneres ben diverses i on transmetin el coneixement de manera creativa i enriquidora.

Departament psicopedagògic

Disposem de servei d’atenció psicopedagògica als alumnes. Col·labora en la detecció de necessitats específiques dels alumnes i en el seu adequat seguiment; i proporcionen al professorat les pautes d’atenció necessàries per a cada cas.

Sortides culturals

Els alumnes d’ACESCO surten amb certa freqüència de l’escola per aprendre a la ciutat, a la natura, a Barcelona, de colònies, en estades. L'aprenentatge del segle XXI és cada cop més permeable, i l’escola és l’entorn principal d’aprenentatge; no l’únic.

Centres associats

Pertanyem a un grup d’escoles que suma més de 5.000 alumnes en diferents poblacions de Catalunya, englobant totes les etapes de l'educació, tant obligatòria com post-obligatòria.

Llars d’infants (0 a 3 anys)
Infantil (3 a 6 anys)
Primària i Secundària (6 a 16 anys)
Batxillerat (16 a 18 anys)
Cicles formatius (16 a 18 anys)
Formació no reglada (>16 anys)

D’entre totes les escoles destaquem l’estreta relació amb el Col·legi Balmes de Rubí, l’Escola Estel de Sabadell i l’Acadèmia Igualada, a la mateixa població, degut a tenir en comú les tres etapes des d’Educació Infantil a Educació Secundària.

Aquesta relació ha portat al desenvolupament del Projecte Empremta, construït a partir de l'intercanvi d’experiències entre els Claustres Docents i Equips Directius de les diferents escoles i les aportacions d’equips de psicopedagogs externs. Un grup que en conjunt suma més de 200 mestres, 2000 alumnes i 230 anys en el món de l’educació.

Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres