Escollir escola és una decisió important per les famílies, i encara més quan s’ha de fer per primera vegada.

La decisió que es prengui tindrà transcendència en el temps, ja que condicionarà la formació dels seus fills i filles al llarg d’uns anys crucials: la infància i l’adolescència. I, per tant, és en aquests moments quan apareix la dicotomia entre escola pública i concertada. Aquí parlarem de la concertada i dels valors i avantatges que pot aportar en general.

L’escola concertada té una llarga tradició en l’educació dels nens i joves al nostre país, i la primera característica és que cadascuna d’elles té el seu caràcter propi i el seu projecte educatiu definit per la titularitat i direcció d’aquesta. L’avantatge per les famílies és que dintre de la varietat i diversitat que ofereix l’escola concertada podran trobar aquell projecte que més s’ajusti als seus valors i a la seva manera de veure la vida i l’educació. Al contrari, l’escola pública, en tant que tota està sota la mateixa titularitat, proposa un model únic.

És en funció d’aquests valors i projecte educatiu que la direcció i titularitat de cada centre concertat selecciona amb cura el professorat més adequat, amb la garantia que la motivació serà sempre l’ànima dels equips docents.

És també coneguda la voluntat d’innovació i de millora dels centres concertats, tan oberts a les propostes més actuals com fidels a la tradició educativa de Catalunya.

La direcció de cada centre, amb capacitat plena i autoritat per prendre les decisions, és el catalitzador dels canvis i la garantia d’una continuïtat sense sorpreses del procés educatiu dels vostres fills i filles.

Els centres concertats també complementen l’horari lectiu convencional amb una sisena hora diària. Això els permet realitzar tallers específics que en general faciliten un aprenentatge més vivencial als seus alumnes, aprofundir en les seves capacitats i afavorir l’aprenentatge tecnològic i d’idiomes estrangers. Són 5 hores més a la setmana, moltes hores al cap de l’any!

Aquests centres estan oberts a les necessitats de cada família, amb una àmplia oferta de serveis addicionals com extraescolars, permanències de matí i tarda, summer camps, mitja pensió, etc. supervisats sempre per la direcció del centre i l’equip docent i en sintonia amb el projecte educatiu del centre. Ofereixen, per tant, una àmplia cobertura horària abans i després de les hores d’assistència obligatòria.

A les escoles concertades, són les famílies les que avaluen, dia a dia, la qualitat de l’educació que s’imparteix i la dels serveis que l’acompanyen: els equipaments escolars, la cuina, el material didàctic, etc.

D’una bona elecció en depèn en gran manera l’obtenció d’una bona educació.

Compartir

Altres notícies

Veure totes