Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes que les mestres preparen, els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se i interactuar amb els altres.

Aquest plantejament de treball respon a les necessitats autèntiques que mostren els nens i nenes de jugar i relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.

Els infants disposen d’un temps d’experiència activa, construïda per l’adult, però reconstruïda per ells mateixos, on nens i nenes es reuneixen per explorar diverses possibilitats de joc i dels materials.

Els objectius principals dels ambients d’aprenentatge de l’escola ACESCO són el desenvolupament de l’autonomia personal, l’activitat lliure acompanyada pel mestre i el paper protagonista de l’infant que construeix el coneixement tot enriquint el seu bagatge d’experiències.

Entenem l’escola com un espai d’acompanyament i respecte pels processos de vida dels infants.Tots els ambients de l’escola són agents educadors i connecten amb els interessos i les inquietuds dels infants. Permeten construir els seus propis aprenentatges a partir del joc, l’experimentació, la relació i comunicació amb els altres. Són ambients acollidors, que transmeten benestar i calidesa, amb varietat de materials estructurats i no estructurats que, mantenint una estètica agradable, conviden a què s’hi creïn situacions d’experimentació, de descoberta i de relació.

Les mestres de l’escola ACESCO acompanyem els infants, observem les seves descobertes, partim de les seves preguntes i escoltem les seves hipòtesis; donem temps, formulem noves preguntes i propostes per ajudar-los a avançar en el seu procés de construcció dels aprenentatges, els alentem i valorem el seu esforç.

 

Alguns dels ambients que fem a la nostra escola són:

Ambient de llum i ombra

L’objectiu és introduir el concepte de llum i d’ombra a través de l’experimentació i descoberta pròpia amb materials translúcids, fluorescents i la taula de la llum. 

Es tracta d’un espai on experimenten totes les característiques de la llum i de l’ombra. Oferim diferents propostes passant per les taules de llum, el retroprojector, els lots, el focus de colors, focus de llum negra… I és així com la llum, quelcom tan científic i natural, es converteix en art i joc.

Ambient d’experimentació i creació

Despertar la curiositat per aprendre observant, tocant, manipulant, creant amb materials de diferent caire. 

En aquest ambient, els nens i nenes construeixen, creen, realitzen estructures amb materials i elements diversos. Per això els cal organitzar-se en l’espai, desenvolupar la capacitat creativa, utilitzar diferents estratègies, cooperar amb els companys a l’hora de compartir una idea, posar-se d’acord, organitzar-se…

Amb la interacció amb els altres i amb els materials es treballen continguts matemàtics (raonament lògic, mesura, càlcul, geometria), motricitat fina i gruixuda, i d’expressió artística.

Ambient de dits fins

A l’ambient de dits fins l’objectiu fonamental és desenvolupar la motricitat fina, afavorir l’atenció, la precisió i la concentració, i potenciar les destreses oculo-motrius .

La motricitat fina fa referència als moviments voluntaris molt precisos de les mans, peus i dits, que impliquen petits grups de músculs i que requereixen una major coordinació. Comprèn totes aquelles activitats realitzades pels infants que necessiten una precisió, un alt nivell de coordinació visio-manual, una força controlada i una bona concentració; és a dir, que es treballen els moviments amb precisió realitzades per la mà, els dits, el canell, l’avantbraç i el braç.

A l’etapa d’Educació Infantil, treballar la motricitat fina és molt important, ja que, potencia les habilitats manuals necessàries per a l’escriptura.

Ambient d’art

Entenem l’art com a un mitjà per experimentar i expressar sensacions, emocions i pensaments.

En aquest ambient potenciem la sensibilitat artística personal, no “esteriotipada”. Amb material i tècniques diverses, seleccionant, interpretant i composant, els nens i nenes ens mostren diferents aspectes de si mateixos: què pensen, quins sentiments tenen i com veuen la realitat que els envolta. En aquest espai s’ hi faciliten diferents materials i eines perquè cada infant crei el seu itinerari artístic.

El llenguatge plàstic és un dels mitjans de comunicació del que disposen els infants per expressar tot allò que van coneixent del seu entorn i del seu món intern. Els permet descriure vivències, pensaments, sentiments, representar imatges… tot desenvolupant la seva creativitat, sensibilitat i intel·ligència. 

                     

Jéssica González

Tutora de P5

Compartir

Altres notícies

Veure totes