La consciència fonològica és l’habilitat de relacionar cada so amb la seva lletra corresponent, és a dir, cada fonema amb el seu grafema. I aquesta capacitat és la que permet als nens/es reconèixer, identificar i manipular els sons per tal de formar paraules.

És un fet comprovat per molts estudis que un bon nivell de consciència fonològica en edats primerenques esdevé un potent determinant en l’èxit que els alumnes poden tenir en l’aprenentatge de la lectura i de la comprensió lectora.

Per poder parlar i llegir bé, els infants han de tenir consciència que el llenguatge es compon de frases, i aquestes frases es componen d’unitats més petites que són les paraules i que a la vegada, les mateixes paraules, estan formades per altres unitats encara més petites que són els sons que es corresponen amb les grafies del llenguatge escrit.

Es poden fer servir una gran varietat de jocs: jocs d’escoltar, jocs de rimes (aquests fonamentalment per treballar l’escolta activa), jocs de paraules i frases, jocs sil·làbics, jocs de fonemes i grafies, etc…

A continuació us mostrem alguns exemples dels jocs que fem servir a l’escola ACESCO.

                

El primer joc d’aquests quatre que mostrem com a exemple és de relacionar majúscula amb minúscula, el segon classificar dibuixos pel so inicial, el tercer reconèixer les paraules que comencen per la lletra que està al mig i el quart és el joc tradicional de l’Oca adaptat, en aquest cas concret, a la lletra M.

A l’escola ACESCO apostem per fer un bon treball de consciència fonològica a l’etapa d’educació infantil, per tal d’aconseguir assolir, a les etapes posteriors, un bon nivell de comprensió lectora, i també per potenciar el màxim possible el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura.

Un dels mitjans per treballar la consciència fonològica a l’etapa d’E. Infantil és l’apadrinament lector, durant el qual fem servir jocs tant individuals com col·lectius.

Aquest jocs els realitzem en sessions conduïdes per les mestres i també en sessions conduïdes per nens més grans que dominen aquestes tècniques o jocs. Aquests nens més grans són els padrins.

Els padrins, un cop per setmana,  ajuden els petits a realitzar aquests jocs. D’aquesta manera, a més de fer un gran treball de consciència fonològica amb els petits també estem treballant i potenciant les habilitats socials dels infants, tant dels petits com dels grans.

Aquest curs, després d’una llarga temporada de no poder portar a terme les sessions de jocs de consciència fonològica amb els padrins i padrines, degut a la situació sanitària viscuda, per fi hem pogut reprendre-les.

Els nens i nenes de P3 són apadrinats pels alumnes de 3r d’ESO. Aquest apadrinament rep el nom de projecte “Padawan”. Aquestes són sessions de jocs i activitats realitzades entre petits i grans per tal de fomentar la sociabilitat i les relacions en els més petits, ja que tot just comencen la seva vida a l’escola.

Els nens i nenes de P4 i P5 són apadrinats pels alumnes de 2n d’ESO i 5è de primària respectivament. Aquestes sessions sí que ja estan orientades a treballar la consciència fonològica pròpiament dita, mitjançant diferents jocs i activitats educatives, sense oblidar en cap moment la seva vessant lúdica, que és el que fa tan atractiu per als nens l’apadrinament.

Sonia Martínez

Tutora P4

 

                   

Compartir

Altres notícies

Veure totes